Bảng giá

Gói khởi tạo
Gói khởi tạo
4.000.000 đ
  • Dùng để chia sẻ thông tin nội bộ công ty hoặc lưu trữ thông tin. Lượng truy cập người dùng không nhiều.
Xem chi tiết
Gói cơ bản
Gói cơ bản
5.000.000 đ
  • Gói này thường dùng để viết các website tin tức cơ bản, số lượng người dùng truy cập website ở mức trung bình.
Xem chi tiết
Gói nâng cao
Gói nâng cao
10.000.000 đ
  • Gói này phù hợp cho website doanh nghiệp. Có thể dùng cho website tin tức dang tốt, bán hàng cơ bản với số lượng đơn không nhiều.
Xem chi tiết
Gói chuyên nghiệp
Gói chuyên nghiệp
15.000.000 đ
  • Sử dụng làm website doanh nghiệp có lượng truy cập lớn. Website tin tức dạng lớn và website có lượng truy cập dạng khá.
Xem chi tiết
Gói tùy chọn
Gói tùy chọn
Liên hệ đ
  • Dùng cho các doanh nghiệp lớn muốn thiết kế riêng website đặc biệt cho mình, hoặc nhu cầu phát triển sản phẩm trên nền tảng website.
Xem chi tiết
footer shape