website tin tức

Bảng giá liên quan

Gói nâng cao
Gói nâng cao
10.000.000 đ
  • Gói này phù hợp cho website doanh nghiệp. Có thể dùng cho website tin tức dang tốt, bán hàng cơ bản với số lượng đơn không nhiều.
Xem chi tiết
Gói khởi tạo
Gói khởi tạo
4.000.000 đ
  • Dùng để chia sẻ thông tin nội bộ công ty hoặc lưu trữ thông tin. Lượng truy cập người dùng không nhiều.
Xem chi tiết
footer shape